Odessa Denizcilik Üniversitesi Sunduğu İmkanlar

Odessa Denizcilik Üniversitesi Sunduğu İmkanlar

Odessa Denizcilik Üniversitesi Sunduğu İmkanlar, Odessa Üniversitesi 1994 yılında Martime adını almıştır ancak ilk başlarda Su Taşımacılığı ve...

Odessa Üniversitesi 1994 yılında Martime adını almıştır ancak ilk başlarda Su Taşımacılığı ve Mühendisliği Enstitüsü adını almıştır. Odessa Üniversitesi ‘ nde verilen eğitim ileri boyutta olduğundan üniversitenin gelişmişlik düzeyi oldukça fazla olmuştur ve Ukrayna başbakanı tarafından ödüllendirilerek şimdiki adını almıştır. Bu isim tam anlamıyla Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi olmuştur. Odessa Üniversitesi en saygın üniversitelerden biridir. Bu saygınlığın oluşmasında üniversitenin öğretim üyelerinin büyük katkısı vardır. Doçentleri, profesörleriyle önem kazanan üniversitede 55 profesör bulunmaktadır. Aynı zamanda 421 öğretim üyesi bulundurarak bu saygınlığını daha da artırmıştır.

Odessa Üniversitesi dünyanın en iyi denizcilik üniversitelerinden birisidir. Odessa Üniversitesi’nde okumanın pek çok yararı vardır. Bu yarar öncelikli olarak Rusça eğitiminden başlamaktadır. Üniversite de Rusça eğitimi verilmekte ve diğer yabancı dillerin de bulunduğu aşikârdır. Okulun öğretim dili Rusçadır. Odessa Denizcilik Üniversitesi ‘ ni tercih eden öğrenciler eğitime başladıktan sonra 1 yıl boyunca hazırlık okuluna tabii tutulurlar.

Daha sonra denizcilik üniversitesinin öğretim yılı hazırlıkla beraber 5 yıldır. Aynı zamanda okuldan mezun olan öğrencilere eğitimin devamlılığı içinde oldukça fırsat verilmektedir. Bu fırsatlar arasında yüksek lisans, doktora gibi kişinin kariyerinde başarı sağlayacağı alanlar yer almaktadır.

Odessa Denizcilik Üniversitesi yine vazgeçilmez bir özelliğe sahiptir, bu özellik Avrupa Birliği eğitim programlarına dahil olmasıdır. Ukrayna ‘da bulunan Odessa Üniversitesinin, sahip olmuş olduğu bu avantaj ‘’Tempus Tacis ‘’ üyesidir. Bu üyelik 1995 yılında aktif hale gelmiştir. Üniversitenin bu denli avantajları, olanakları, beraberinde kişiye sağladığı yarar gerek öğrenciler açısından gerekse Avrupa ülkeleri açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Odessa Denizcilik Üniversitesi’nde EUROSTAR adı verilen yurtdışı eğitim ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Eurostar yurtdışı danışmanları kişiye göre bilgi aktarmakta ve kişinin geleceğini göz önünde bulundurarak oldukça yarar sağlamaktadır. Vermiş olduğu kaliteli hizmet ile ilgi çeken Eurostar eğitim danışmanlığı genel olarak yurtdışını planlayan gençler tarafından daha çok ilgi görmektedir.

Eurostar öğrencilere sahip olacağı bilgileri anlatmakla kalmaz onlara ne derece dil öğreneceklerini ne derece gelişeceklerini ve iş imkânlarını da anlatmaktadır. Ukrayna ‘ da bulunan Odessa Üniversitesi ‘ nde en çok tercih edilen bölümler ise: başta denizcilik olmak üzere, makine, kimya, otomobil, uluslar arası alanda önem kazanan; uluslar arası ticaret, uluslar arası ekonomi, uluslararası işletme vs.bunlara ek olarak makine mühendisliği de yer almaktadır.

Okulda eğitim gören öğrencilere yönelik yine avantaj olarak yatay geçiş ve dikey geçiş de geçiş bulunmaktadır. Yatay geçişin gerçekleşmesi için ise Odessa Üniversitesi ‘ nin diğer üniversitelerle anlaşma içerisinde olması gerekmektedir. Bu anlaşma ise akredite ismini almaktadır. Yatay geçiş ise genel olarak şu ülkelerle olmaktadır: Belarus, Bulgaristan, Ukrayna, Kazakistan ve Makedonya ‘ da bulunan bazı üniversitelerimiz… Yatay geçişin ve dikey geçişin gerçekleşmesinde öğrencilere tavsiye olarak izleyecekleri yol Eurostar yurtdışı danışmanlıdır.

Sonuç olarak Odessa Denizcilik Üniversitesi Eurostar Yurtdışı Danışmanlığı ile tanınmakla birlikte bu üniversitenin yalnızca maddiyatının iyi olduğu insanlar tarafından daha çok tercih edildiğini düşünmek yanlıştır. Çünkü gerek Türkiye ‘ deki öğrencilere gerek Avrupa ‘daki öğrencilere büyük avantaj sağladığını hiçbir zaman unutmamak gerekir. Öğrencilerin genel olarak aylık geliri 300 – 400 dolar civarındadır . bu anlamda Ukrayna ‘ da bulunan bu üniversitenin Türkiye ‘ deki insanlara da katkısı büyüktür. Örneğin; Türkiye ‘ deki öğrencilere yurt ücretleri 60-70 dolar civarındadır. Sonuç olarak geleceğe büyük yardımcı olan bu üniversitenin herkes tarafından düşünülmesi gerektiğini son kez olarak dile getirmek doğru olacaktır

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!