Bölümler

Odessa Denizcilik Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Ukrayna’nın Odessa kentinde bulunan Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi 1930 yılında Su Taşımacılığı ve Mühendisliği Enstitüsü olarak kurulmuştur. 1994 yılında Odessa Denizcilik Üniversitesi adını almıştır.

Bilgi Teknolojileri Bölümü

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi 1930 yılında Su Taşımacılığı ve Mühendisliği Enstitüsü olarak kurulmuştur. 1994 yılında Odessa Denizcilik Üniversitesi adını alan kurum, 2002 yılında dönemin başbakanı tarafından ulusal unvanını alarak adının önüne koymuştur.

Deniz Hukuku Fakültesi

İnsanların ortak hakları olduğu gibi haklı ve haksız taraflarda da vardır. Haklı tarafın bir artı daha kendisi için pozitif yönde hakkı vardır. İnsanların birbirleriyle hukuk mücadelelerinin yanı sıra, firma ve şirketlerinde birbirleriyle yarış içinde olduğu ve birbirleriyle hukuk mücadelesinde bulunduğu aşikârdır.

Lojistik ve Sistemik Analiz Bölümü

1930 yılında kurulan ve Karadeniz’in en önemli limanında bulunan Odessa Denizcilik Üniversitesi’nde Sistemik Analiz Bölümü’nde çok sayıda öğrenci okumaktadır.

Deniz Güvenliği ve Sağlığı Bölümü

Denizcilik eğitimlerinde dünyada çok önemli bir isme ve saygınlığa sahip olan Odessa Denizcilik Üniversitesi, aynı zamanda Ukrayna’nın da en önemli okullarından biridir.

Deniz Taşımacılığı Finans Bölümü

Odessa Denizcilik Akademisi ilk olarak 1930 senesin kurularak daha sonraları 1994 senesinde farklı bir isimle değişmiştir. En son olarak 2002 senesinde Denizcilik Akademisi ismini almış bulunmaktadır.

Deniz Taşımacılığı Yönetimi ve Pazarlama Bölümü

Deniz Taşımacılığı Yönetimi ve Pazarlama Bölümü’nde, deniz taşımacılık sektöründe yönetici olacak ve aynı zamanda mal ve hizmetlerin pazarlamasını yapıp yönetiminden sorumlu olacak kişiler yetiştirilmektedir.

Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü

Karadeniz’in en önemli limanı olan Odessa’da bulunan ve Ukrayna’nın ve Doğu Avrupa’nın olduğu kadar dünyanın da en önemli Denizcilik eğitimi veren Odessa Denizcilik Üniversitesi 1930 yılında kurulmuştur.

Denizyolu Taşımacılığı Bölümü

Denizyolu taşımacılığı tüm dünyada en çok kullanılan taşımacılık yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda güvenilir ve kapasite açısından da son derece kullanışlı bir yöntemdir ve dünyada deniz taşımacılığı sektörü hızla büyümektedir.

Felsefe Bölümü

Odessa Denizcilik Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde madde, bilgi, insan, insanın dünyadaki yeri, iyi ve doğru gibi kavramlar, yaşam, ölüm gibi pek çok konuda düşünebilme yeteneği olan, fikir üretebilen araştırmacı ve incelemeci gençler yetiştirilmektedir.

Gemi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Gemilerde her türlü elektrik üretim sistemlerine dair çalışmaların yapıldığı ve kazan sistemleri, yakıt transfer sistemleri ve aydınlatma sistemleri, bu sitemlerin onarımları, bakımları ve tamiratlarıyla ilgilenen, atık su sistemleri,itici güç sistemleri ve bu sistemlerin her türlü operasyonundan sorumlu olan mühendislerin eğitim gördüğü bölümün ismi Gemi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’dür.

Gemi Enerji Santral Mühendisliği Bölümü

Gemi Enerji Santral Mühendisliği Bölümü’ndeki gemilerdeki kazan sistemleri, ya da aydınlatma, ısıtma, motor gibi pek çok sistemin bakımından ve onarımından sorumlu mühendislerin yetiştirildiği bölümdür. Gemi Enerji Santral Mühendisliği Bölümü’nde aydınlatma, su damıtma, ayırma, klima, soğutma, elektrik ve enerji üretim tesisi, fuel oil, yağlama gibi birimlere yönelik eğitimler verildiği gibi, aynı zamanda,

Gemi İnşaa Fakültesi

Ülkeler için oldukça önemli bir konu olan ticaret, treniyle, tırıyla, uçağıyla yapıldığı kadar gemisiyle de yoğun bir şekilde yapılıyor. Ticarette önemli bir yeri olan gemilerin, ticarette ulaşımı sağladığı sebebiyle, önemi de yeri de çok yüksek seviyelerde.

Gemi Makine Mühendisliği Bölümü

Denizcilik ve gemi sektöründeki en önemli mesleklerden biri Gemi Makine Mühendisliğidir. Sektörün en öneli iş gücü ve istihdamını gerçekleştiren mühendislerin eğitimleri de oldukça önemlidir.

Gemi Mühendisliği Bölümü

Mühendislik kesinlikle zor ama severek yapan birisi için kolay ve zevkli bir iştir. Elektirk Mühendisi ,Makine Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi ve ufku sonsuz mavi ve geniş olan;Gemi Mühendisliği. Denizlere emanet edeceği gemiler için çalışacak olan

Gemi ve Yat Mimarlık Bölümü

Son yılların en popüler ve gözde mesleklerinden biri de Gemi Yat ve Mimarlık mesleği. Denizcilik sektörünün giderek ve hızla büyüyor olması bu mesleğin önemini de artırmış durumda. Gemicilik sektöründeki hızlı gelişmeler tüm dünyayı etkisi atına almış global dünyada

Hidrolik Mühendisliği Bölümü

Yunanca hydraulikos kelimesinden gelen hidrolik, sıvıların mekanik özelliklerini inceleyip araştıran bir mühendislik alanıdır. Hidrolik Mühendisliği’nde çalışma alanı sıvıların ve sıvı gücünün faydalı ve verimli bir halde disipline edilmesine yönelik çalışmaları içerir.

Kimyasal Atık Bölümü

Deniz kirliliği ve kimyasal atıklar yüzyılımızın savaştığı en önemli konular arasında gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nden, Avrupa Birliği’ne kadar pek çok platformda deniz kirliliğine neden olan Kimyasal atıklarla ilgili uluslar arası çalışmalar başlatılmış ve ortak projelere imza atılmıştır.

Liman Mühendisliği Bölümü

1930 yılından beri denizcilik sektöründe önemli eğitimler veren ve Ukrayna’nın en önemli ve saygın üniversiteleri arasında olan Odessa Denizcilik Üniversitesi 7 ayrı fakülteyle ve çok sayıda bölümle başarılı eğitim hayatına devam etmektedir.

Liman Operasyon Bölümü

Odessa Denizcilik Üniversitesi Liman Operasyonu Bölümü’nde öğrenciler limanlara yönelik önemli eğitimler alır. Liman kurallarının öğretildiği dersler dışında, mevcut kurallara uyulmasına yönelik tedbirler ve raporlamalar da bu bölümden mezun olan öğrenciler tarafından yapılmaktadır

Lojistik Hukuku Bölümü

Lojistik Hukuk, uluslar arası platformlarda son derece önemli ve geçerliliği olan hukuk alanıdır. Özellikle deniz taşımacılığı yapan ülkelerin ve şirketlerin uyması gereken kurallar ve hukuki şartlar açısından Lojistik Hukuk eğitimleri son derece önemlidir.

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği denizcilik sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Pek çok denizcilik işletmesi Malzeme Mühendisi istihdam etmektedir. Globalleşen dünyada gemicilik ve taşımacılık sektörü çok hızlı bir şekilde büyümektedir.

Mekanik Mühendisliği Bölümü

1930 yılında ilk olarak enstitü olarak kurulan Odessa Denizcilik Üniversitesi’nin adı, Su Taşımacılığı ve Mühendisliği idi. Daha sonra 1994 yılında resmi olarak Odessa Denizcilik Üniversitesi adını almıştır.

Ulaştırma Gümrük Kontrol Bölümü

Yük ve insan taşımacılığı yapan pek çok ulusal ya da uluslararası firma, önceden belirlenmiş kriterlere uygun ve uluslar arası kanunlar çerçevesinde belirlenen kurallara riayet ederek bu işi yapmaktadırlar.

Fizik Bölümü

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi, Ukrayna’nın en köklü üniversitelerinden biridir. Üniversiteler ülkesi olarak bilinen ülkede, yaptığı çalışmalar ve kaliteli eğitiminden dolayı, başbakan tarafından ödüllendirilen ve adının önüne ulusal sıfatı konan üniversite 1930 yılında enstitü olarak kurulmuştur.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü

1930 yılında Su taşımacılığı ve Mühendisliği Enstitüsü olarak açılan okul 1994 yılında Odessa Denizcilik Üniversitesi adını almıştır. Kazandığı uluslar arası başarılar ve eğitim kalitesi nedeniyle 2002 yılında dönemin başbakanınca adının önüne ulusal sıfatını alan üniversite,

Matematik Bölümü

12 Haziran 1930 tarihinde Su taşımacılığı ve Mühendisliği Enstitüsü olarak kurulan üniversite 1994 yılında Odessa Denizcilik Üniversitesi adını almıştır. Verdiği eğitimin kalitesi, gösterilen başarılar sebebiyle de 2002 yılında Ukrayna Başbakanı tarafından ödüllendirilerek, adının başına ulusal unvanını kazanmayı hak etmiştir. 2002 yılından itibaren adı Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi’dir.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!